Územní plán

Zpráva o uplatňování Územního plánu Velkého Poříčí

Zastupitelstvo městyse Velkého Poříčí projednalo a schválilo na svém jednání dne 12. prosince 2016 zprávu o uplatňování Územního plánu Městyse Velkého Poříčí za období 2011 - 2016.

Právní stav po změnách č. 1, 2, 3 a 4 územního plánu Velké Poříčí

Dne 1. 7. 2016 nabyl účinnosti právní stav po změnách č. 1, 2, 3 a 4 územního plánu Velké Poříčí. Tento právní stav je zpracován ve standartu zpracování nových ÚP MINIS (Minimální standart pro digitální zpracování UP). 

Dokumenty ve formátu pdf: