Úřední deska

 
Detail

Dražební vyhláška elektronická dražba 151 EX 5/14-935

Ostatní | 29. 4. 2016 - 8. 6. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Dražební vyhláška elektronická dražba 151 EX 5/14-929

Ostatní | 29. 4. 2016 - 8. 6. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Informace k platbám daní z nemovitých věcí

Vyhlášky a nařízení | 26. 4. 2016 - 30. 5. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr pronájmu nebytových prostor

Vyhlášky a nařízení | 26. 4. 2016 - 12. 5. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr směny pozemků

Vyhlášky a nařízení | 26. 4. 2016 - 12. 5. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Vyhlášky a nařízení | 7. 4. 2016 - 12. 4. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci

Vyhlášky a nařízení | 6. 4. 2016 - 11. 4. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Upozornění a výzva pro vlastníky lesů z důvodu přetrvávající situace zvýšeného výskytu kůrovců

Vyhlášky a nařízení | 5. 4. 2016 - 10. 5. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Doporučená opatření v ochraně lesa

Vyhlášky a nařízení | 5. 4. 2016 - 10. 5. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Možnost převzít písemnost - Bielik

Vyhlášky a nařízení | 1. 4. 2016 - 18. 4. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Vyhlášky a nařízení | 23. 3. 2016 - 29. 4. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Dražební vyhláška

Vyhlášky a nařízení | 23. 3. 2016 - 8. 4. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Odročení elektronické dražby

Vyhlášky a nařízení | 17. 3. 2016 - 1. 4. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Elektronická dražba

Vyhlášky a nařízení | 14. 3. 2016 - 30. 3. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Zasedaní zastupitelstva 16. 3. 2016

Ostatní | 8. 3. 2016 - 17. 3. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr pronájmu nebytových prostor

Ostatní | 8. 3. 2016 - 23. 3. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr prodeje pozemků

Ostatní | 8. 3. 2016 - 23. 3. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Návrh rozpočtu na rok 2016

Vyhlášky a nařízení | 26. 2. 2016 - 14. 3. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2016

Vyhlášky a nařízení | 15. 2. 2016 - 2. 3. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Veřejné projednání změny č. 4 Územního plánu Velkého Poříčí

Vyhlášky a nařízení | 9. 2. 2016 - 25. 2. 2016 | Josef Vondra

 
Detail

CETIN - vyžádejte si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí

Vyhlášky a nařízení | 19. 1. 2016 - 22. 2. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Záměr pronájmu místností v Ob. domě ve Velkém Poříčí

Ostatní | 13. 1. 2016 - 29. 1. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Informace o výsledcích vykonaných kontrol v roce 2015

Ostatní | 13. 1. 2016 - 29. 1. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Vyhlášky a nařízení | 13. 1. 2016 - 29. 1. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Zveřejnění opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Vyhlášky a nařízení | 6. 1. 2016 - 22. 1. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody

Vyhlášky a nařízení | 5. 1. 2016 - 21. 1. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Změny v oblasti evidence obyvatel

Vyhlášky a nařízení | 30. 12. 2015 - 1. 2. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Elektronická dražba

Vyhlášky a nařízení | 18. 12. 2015 - 4. 1. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

OZV č. 2/02015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Velké Poříčí

Vyhlášky a nařízení | 15. 12. 2015 - 31. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

OZV č. 3/2015 o poplatku za komunální odpad

Vyhlášky a nařízení | 15. 12. 2015 - 31. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Možnost převzít písemnost - R. Šlapková

Vyhlášky a nařízení | 10. 12. 2015 - 28. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Vyhlášky a nařízení | 4. 12. 2015 - 15. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Exekuční příkaz

Vyhlášky a nařízení | 26. 11. 2015 - 11. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání OP a cestovních dokladů

Vyhlášky a nařízení | 26. 11. 2015 - 31. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhrad. kraje ...

Vyhlášky a nařízení | 24. 11. 2015 - 10. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Elektronická dražba

Ostatní | 11. 11. 2015 - 27. 11. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Elektronická dražba

Ostatní | 5. 11. 2015 - 20. 11. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Ostatní | 4. 11. 2015 - 31. 12. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Záměr převodu věcného břemene - ze služebnosti

Vyhlášky a nařízení | 4. 11. 2015 - 23. 11. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Kotlíková dotace

Ostatní | 2. 11. 2015 - 2. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Dotační program - "Nová zelená úsporám"

Ostatní | 2. 11. 2015 - 2. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Výběrové řízení

Ostatní | 6. 10. 2015 - 30. 10. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Rozhodnutí č. 3399/2015-1 - prodloužení lhůty platnosti úz. rozhodnutí č. 2235/2007-1

Vyhlášky a nařízení | 29. 9. 2015 - 14. 10. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Nařízení obce č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyhlášky a nařízení | 17. 9. 2015 - 2. 10. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Dražební vyhláška

Vyhlášky a nařízení | 16. 9. 2015 - 2. 10. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví aj. porostů

Vyhlášky a nařízení | 14. 9. 2015 - 13. 11. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Vyhlášky a nařízení | 7. 9. 2015 - 17. 9. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Ukončení období mimoř. klimatických podmínek

Vyhlášky a nařízení | 20. 8. 2015 - 4. 9. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva

Ostatní | 7. 8. 2015 - 18. 8. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Oznámení - zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti úz. rozhodnutí č. 2235/2007-1

Vyhlášky a nařízení | 7. 8. 2015 - 24. 8. 2015 | Mgr. Nataša Šancová