Úřední deska

 
Detail

Elektronická dražba

Vyhlášky a nařízení | 18. 12. 2015 - 4. 1. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

OZV č. 2/02015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Velké Poříčí

Vyhlášky a nařízení | 15. 12. 2015 - 31. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

OZV č. 3/2015 o poplatku za komunální odpad

Vyhlášky a nařízení | 15. 12. 2015 - 31. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Možnost převzít písemnost - R. Šlapková

Vyhlášky a nařízení | 10. 12. 2015 - 28. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Vyhlášky a nařízení | 4. 12. 2015 - 15. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Exekuční příkaz

Vyhlášky a nařízení | 26. 11. 2015 - 11. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání OP a cestovních dokladů

Vyhlášky a nařízení | 26. 11. 2015 - 31. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhrad. kraje ...

Vyhlášky a nařízení | 24. 11. 2015 - 10. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Elektronická dražba

Ostatní | 11. 11. 2015 - 27. 11. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Elektronická dražba

Ostatní | 5. 11. 2015 - 20. 11. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Ostatní | 4. 11. 2015 - 31. 12. 2016 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Záměr převodu věcného břemene - ze služebnosti

Vyhlášky a nařízení | 4. 11. 2015 - 23. 11. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Kotlíková dotace

Ostatní | 2. 11. 2015 - 2. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Dotační program - "Nová zelená úsporám"

Ostatní | 2. 11. 2015 - 2. 12. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Výběrové řízení

Ostatní | 6. 10. 2015 - 30. 10. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Rozhodnutí č. 3399/2015-1 - prodloužení lhůty platnosti úz. rozhodnutí č. 2235/2007-1

Vyhlášky a nařízení | 29. 9. 2015 - 14. 10. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Nařízení obce č. 1/2015 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Vyhlášky a nařízení | 17. 9. 2015 - 2. 10. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Dražební vyhláška

Vyhlášky a nařízení | 16. 9. 2015 - 2. 10. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví aj. porostů

Vyhlášky a nařízení | 14. 9. 2015 - 13. 11. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Vyhlášky a nařízení | 7. 9. 2015 - 17. 9. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Ukončení období mimoř. klimatických podmínek

Vyhlášky a nařízení | 20. 8. 2015 - 4. 9. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva

Ostatní | 7. 8. 2015 - 18. 8. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Oznámení - zahájení řízení o prodloužení lhůty platnosti úz. rozhodnutí č. 2235/2007-1

Vyhlášky a nařízení | 7. 8. 2015 - 24. 8. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek

Vyhlášky a nařízení | 7. 8. 2015 - 20. 8. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr prodeje pozemku

Ostatní | 4. 8. 2015 - 20. 8. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Opatření obecné povahy PŘI NEDOSTATKU VODY

Vyhlášky a nařízení | 27. 7. 2015 - 27. 8. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05 a výzva k uplatnění připomínek a námitek

Vyhlášky a nařízení | 21. 7. 2015 - 18. 8. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr pronájmu pozemku 1

Ostatní | 1. 7. 2015 - 17. 7. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr prodeje pozemku 2

Ostatní | 1. 7. 2015 - 17. 7. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

OZV - Požární řád

Vyhlášky a nařízení | 18. 6. 2015 - 4. 7. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Nařízení obce č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

Vyhlášky a nařízení | 12. 6. 2015 - 29. 6. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Ostatní | 9. 6. 2015 - 18. 6. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZA ROK 2014

Vyhlášky a nařízení | 28. 5. 2015 - 18. 6. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Dražební vyhláška

Vyhlášky a nařízení | 18. 5. 2015 - 5. 6. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Informace finančního úřadu - daň z nemovitých věcí od roku 2015

Vyhlášky a nařízení | 29. 4. 2015 - 18. 5. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Návrh změny č. 4 územního plánu Velké Poříčí

Vyhlášky a nařízení | 20. 4. 2015 - 22. 5. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe a výzva k uplatnění připomínek

Vyhlášky a nařízení | 20. 4. 2015 - 22. 6. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Obecné informace o výsledcích vykonaných kontrol v roce 2014 dle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Vyhlášky a nařízení | 20. 4. 2015 - 15. 5. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Opatření obecné povahy - změna záplavového území

Vyhlášky a nařízení | 14. 4. 2015 - 18. 5. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Nabídka pronájmu bytu

Vyhlášky a nařízení | 1. 4. 2015 - 27. 4. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Návrh opatření obecné povahy

Vyhlášky a nařízení | 1. 4. 2015 - 22. 6. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr pronájmu nebytových prostor

Vyhlášky a nařízení | 31. 3. 2015 - 16. 4. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr pronájmu pozemku

Vyhlášky a nařízení | 31. 3. 2015 - 16. 4. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr propachtování nemovitého majetku

Vyhlášky a nařízení | 31. 3. 2015 - 16. 4. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr prodeje pozemku

Vyhlášky a nařízení | 31. 3. 2015 - 16. 4. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Adresný záměr pronájmu pozemku

Vyhlášky a nařízení | 31. 3. 2015 - 16. 4. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí

Vyhlášky a nařízení | 3. 3. 2015 - 12. 3. 2015 | Josef Vondra

 
Detail

Nabídka pronájmu bytu v domě na Náměstí čp. 45

Ostatní | 3. 3. 2015 - 17. 3. 2015 | Josef Vondra

 
Detail

Návrh rozpočtu Městyse Velké Poříčí na rok 2015

Vyhlášky a nařízení | 24. 2. 2015 - 12. 3. 2015 | Mgr. Nataša Šancová

 
Detail

Záměr prodeje pozemku

Vyhlášky a nařízení | 18. 2. 2015 - 6. 3. 2015 | Mgr. Nataša Šancová