Úřední deska

 
Detail

Nález psa na území Velkého Poříčí

Ostatní | 6. 10. 2009 - 21. 10. 2009 |

 
Detail

Uložení písemnosti Doležal

Oznámení o uložení písemností | 2. 10. 2009 - 17. 10. 2009 |

 
Detail

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí

Rozhodnutí | 29. 9. 2009 - 14. 10. 2009 |

 
Detail

VV oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o uložení písemností | 29. 9. 2009 - 14. 10. 2009 |

 
Detail

Výzva ke kácení a okleštění stromoví aj. porostů

Ostatní | 29. 9. 2009 - 16. 11. 2009 |

 
Detail

Záměr prodeje pozemku

Ostatní | 22. 9. 2009 - 7. 10. 2009 |

 
Detail

Zasedání zastupitelstva

Ostatní | 14. 9. 2009 - 22. 9. 2009 |

 
Detail

Očkování psů proti vzteklině

Ostatní | 8. 9. 2009 - 17. 9. 2009 |

 
Detail

Volby - zapisovatelé

Ostatní | 4. 9. 2009 - 15. 9. 2009 |

 
Detail

Nástavba budovy čp. 597 Velké Poříčí

Vyhlášky a nařízení | 1. 9. 2009 - 16. 9. 2009 |

 
Detail

Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP - obchvat Hronov

Ostatní | 31. 8. 2009 - 15. 9. 2009 |

 
Detail

Volby - počet členů OVK

Ostatní | 26. 8. 2009 - 10. 9. 2009 |

 
Detail

CEKO, s.r.o.

Oznámení o uložení písemností | 25. 8. 2009 - 10. 9. 2009 |

 
Detail

Dražba - Lantová

Ostatní | 21. 8. 2009 - 21. 10. 2009 |

 
Detail

Ivo Kubík

Oznámení o uložení písemností | 17. 8. 2009 - 1. 9. 2009 |

 
Detail

Prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. 2235/2007-1

Vyhlášky a nařízení | 11. 8. 2009 - 27. 8. 2009 |

 
Detail

Výběrové řízení na stavebního technika

Ostatní | 6. 8. 2009 - 31. 8. 2009 |

 
Detail

Dražba

Ostatní | 5. 8. 2009 - 14. 10. 2009 |

 
Detail

Dražba

Ostatní | 4. 8. 2009 - 19. 9. 2009 |

 
Detail

Oznámení o vydané změně č.4 ÚP Náchod

Rozhodnutí | 3. 8. 2009 - 18. 8. 2009 |

 
Detail

Přerušení dodávky vody

Ostatní | 29. 7. 2009 - 31. 7. 2009 |

 
Detail

Hodnocení vlivu záměru II/303 Hronov - obchvat na ŽP

Ostatní | 17. 7. 2009 - 1. 8. 2009 |

 
Detail

Územní rozhodnutí - cyklostezka Velké Poříčí letiště - Žďárky

Vyhlášky a nařízení | 13. 7. 2009 - 28. 7. 2009 |

 
Detail

Posouzení vlivů na ŽP - II/303 Hronov - obchvat

Ostatní | 7. 7. 2009 - 22. 7. 2009 |

 
Detail

Dražba

Ostatní | 30. 6. 2009 - 18. 9. 2009 |

 
Detail

Zahájení staveb. řízení - nástavba budovy čp. 597

Vyhlášky a nařízení | 25. 6. 2009 - 10. 7. 2009 |

 
Detail

Záměr prodeje

Ostatní | 24. 6. 2009 - 9. 7. 2009 |

 
Detail

ŽP Náchod, nakládání s vodami

Vyhlášky a nařízení | 17. 6. 2009 - 2. 7. 2009 |

 
Detail

Zasedání zastupitelstva

Ostatní | 15. 6. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Ostatní | 15. 6. 2009 - 26. 6. 2009 |

 
Detail

Výběrové řízení na fci účetní/účetního

Ostatní | 12. 6. 2009 - 30. 6. 2009 |

 
Detail

Oznámení o zahájení stavebního řízení

Vyhlášky a nařízení | 11. 6. 2009 - 26. 6. 2009 |

 
Detail

Výběr zhotovitele stavby - Infrastruktura rod. domů Nad Svahem Velké Poříčí

Ostatní | 10. 6. 2009 - 26. 6. 2009 |

 
Detail

Uložení pís. u FÚ Hradec Králové - JUDr. Bečička

Oznámení o uložení písemností | 9. 6. 2009 - 24. 6. 2009 |

 
Detail

Zrušení živnost. oprávnění

Ostatní | 3. 6. 2009 - 18. 6. 2009 |

 
Detail

Oznámení zahájení územního řízení - cyklostezka

Vyhlášky a nařízení | 1. 6. 2009 - 16. 6. 2009 |

 
Detail

Dražba

Ostatní | 26. 5. 2009 - 24. 6. 2009 |

 
Detail

Dražba

Ostatní | 26. 5. 2009 - 24. 6. 2009 |

 
Detail

Závěrečný účet

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Komentář k příloze

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Příloha 12-2008

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Rozdělení úvěrů 2008

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Rozvaha 2008

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Audit 2008

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Výkaz Fin 2-12 M 2008

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Výkazy MŠ 2008

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Výkazy ZŠ 2008

Ostatní | 25. 5. 2009 - 23. 6. 2009 |

 
Detail

Oznámení o místu a čase konání voleb

Ostatní | 21. 5. 2009 - 5. 6. 2009 |

 
Detail

Dražba

Ostatní | 19. 5. 2009 - 14. 8. 2009 |

 
Detail

Územní rozhodnutí - přístavba budovy SICO Rubena s.r.o.

Vyhlášky a nařízení | 11. 5. 2009 - 26. 5. 2009 |

1 5 9 12 13 14 15 16 17