Posuzování vlivů na životní prostředí

Zahájení zjišťovacího řízení záměru "Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové přiváděcí řad NV12 - Vysoká Srbská přiváděcí řad Vysoká Srbská - odbočka VDJ Branka III"

  • Zodpovědná osoba: Mgr. Nataša Šancová
  • Kategorie: Vyhlášky a nařízení
  • Vyvěšeno: 19. 10. 2018
  • Archivace: 9. 11. 2018

Soubory