Záměr uzavřít smlouvu o právu provést stavbu na p. p. č. 1559/2 a záměr prodeje části tohoto pozemku

  • Zodpovědná osoba: Mgr. Nataša Šancová
  • Kategorie: Vyhlášky a nařízení
  • Vyvěšeno: 22. 11. 2016
  • Archivace: 7. 12. 2016

Soubory