Prodej traktoru ZETOR

Městys Velké Poříčí rozhodl o vyřazení a prodeji traktoru ZETOR 6945, registrační značka NA 42 74. Způsob prodeje: Prodej traktoru ZETOR 6945, registrační značka NA 42 74 bude proveden tzv. „obálkovou metodou“, to znamená, že traktor bude prodán tomu zájemci, který za něj nabídne nejvyšší cenovou nabídku. Traktor je možné si prohlédnout po telefonické domluvě na tel.č. 776 497 002 – p. Mityska. Minimální prodejní cena se stanovuje ve výši 150.000,- Kč. Zájemci o koupi traktoru musí podat svou nabídku v zalepené obálce v termínu do 7.11.2016 do 12.00 hodin na adresu: Městys Velké Poříčí, Náměstí 102, 549 32, Velké Poříčí a to poštou nebo doručením osobně do podatelny městyse Velké Poříčí. Na obálce musí být uvedeno: Cenová nabídka traktor - NEOTVÍRAT.

  • Zodpovědná osoba: Josef Vondra
  • Kategorie: Ostatní
  • Vyvěšeno: 24. 10. 2016
  • Archivace: 8. 11. 2016

Soubory