Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec - září 2016) návrh

  • Zodpovědná osoba: Mgr. Nataša Šancová
  • Kategorie: Vyhlášky a nařízení
  • Vyvěšeno: 19. 9. 2016
  • Archivace: 5. 10. 2016

Soubory