Odpadové hospodářství

Městys Velké Poříčí je zapojen do kolektivního systému třídění odpadů a spolupracuje s firmami zajišťujícími zpětný odběr a likvidaci různých odpadů. Jedná se o firmy Asekol, Elektrowin, EKO-KOM, TextilEco a Technické služby Náchod.

Tříděný odpad, tzn. plasty, papír, sklo a kov je možné ukládat na třinácti místech ve Velkém Poříčí, které jsou opatřeny kontejnery na separovaný odpad. Do žlutého kontejneru se odkládají plasty a u nás tetrapakové obaly, do modrého papír, do zeleného patří barevné sklo, čiré sklo do kontejneru bílého a šedá popelnice slouží pro kovový odpad.

Červené kontejnery od spol. Asekol slouží k odložení malých elektrospotřebičů a baterií. Jsou umístěny na čtyřech stanovištích: u náměstí, u sokolovny, v ul. Příčná a sídlišti u Rubeny. Dále jsou stanoviště v ul. Příčná a u náměstí opatřena kontejnery firmy TextilEco, do kterých se odkládají oděvy, obuv a textil. Tříděné odpady také můžete odevzdat ve větším množství v technickém dvoře.

V technickém dvoře od Vás naši zaměstnanci převezmou vysloužilé velké elektrospotřebiče jako jsou lednice, mrazničky, televizory, PC monitory atd. U všech odložených elektrospotřebičů je nutné zanechat všechny součásti včetně el. šňůry. Bez těchto součástí nám svozová firma spotřebiče neodveze.

Dále v budově úřadu městyse můžete do krabice (pod schody) umístit úsporné žárovky, zářivky a tonery z tiskáren. Podnikatelé mohou za poplatek s městysem uzavřít smlouvu na ukládání a odvoz tříděného odpadu.

Odvoz komunálního  odpadu zařizuje úřad městyse jednotlivým vlastníkům nemovitostí po zaplacení svozové známky pro příslušný rok (ceník je součástí vyhlášky).

Velkoobjemový odpad mohou poříčští občané uložit na místě technického dvora v tomto čase:

Středa:     07:00 - 17:00 hod., v zimním čase pouze do 16:00 hod.

Každá 1. Sobota v měsící:    09:00 - 11:00 hod.

 

Do velkoobjemového odpadu patří pouze odpad, který se nevejde svým objemem do popelnice. Patří sem tedy koberce, skříně, sedačky, křesla, okna bez skel, matrace apod. Pro tento odpad platí uložení malého množství, což znamená jeden přívěsný vozík za osobní automobil jedenkrát za měsíc na jednu svozovou známku.

Odvoz většího množství odpadu si musí občané domluvit sami na své náklady u svozové firmy.


Do technického dvora nepatří pneumatiky. Ty je třeba nechat u prodejce, kde platíte recyklační poplatek nebo je předat smluvnímu partnerovi firmy Eltma – nejblíže v Náchodě na adresách: CDS - ul. Kladská, Dítě logistic – Bražec, Dušek Automa – Babí. Převzít je musí zdarma.

Biologický odpad a dřevní hmota se ukládá v areálu bývalého koupaliště v „Lokvenčáku“, kde soukromá firma provozuje kompostárnu.                                                                                                               

PROVOZNÍ doba:

 

Úterý, čtvrtek:   14:00 – 17:00 hod.

Sobota:              08:00 – 12:00 hod.

Je možné zde uložit odpady jako je: tráva, listí, větve, pařezy, kůra, piliny, zbytky rostlin, kompost.
Cena za uložení: občané Velkého Poříčí – ZDARMA (platí za ně městys) po předložení průkazu totožnosti, ostatní fyzické a právnické osoby dle ceníku firmy.

Svoz nebezpečného odpadu  probíhá mobilně dvakrát ročně, kdy je termín dopředu ohlášen.

Poplatky za komunální odpad 2013 Svozový kalendář
Vyhláška č. 2/2015 Vyhláška č. 3/2015
   
Poplatky za komunální odpad 2013 Poplatky za komunální odpad 2013
Dodatek k vyhlášce č. 2/2015 Provozní řád ukládání velkoobjemového odpadu
   

Poplatky za komunální odpad 2013

Svozový kalendář

Poplatky za komunální odpad Svozový kalendář
   
Poplatky za komunální odpad 2013 Svozový kalendář
Prohlášení plátce poplatku Termíny svozů separovaného odpadu