Odpadové hospodářství

Městys Velké Poříčí je zapojen do kolektivního systému třídění odpadů a spolupracuje s firmami zajišťujícími zpětný odběr a likvidaci různých odpadů. Jedná se o firmu Asekol, Remu a Revenge. Firma Revenge zajišťuje odvoz a roztřídění textilního odpadu a případně bot či hraček, odvoz malých elektrozařízení obstarává fa Rema, velkoobjemový odpad odváží Technické služby Náchod a zbývající odpady včetně komunálních u nás zajišťuje firma Marius Pedersen, a. s.

Tříděný odpad, tzn. plasty, papír a sklo barevné i bílé je možné ukládat na jedenácti místech ve Velkém Poříčí, které jsou opatřeny kontejnery na separovaný odpad. V letošním roce jsme převzali od základní školy jejich kontejnery na papír a plast, kterých mohou občané využít pro odložení svého odpadu. Také jsme na pět stanovišť umístili šedé popelnice pro ukládání plechových obalů. Tento odpad pracovníci techn. dvora odvážejí do sběrných surovin. Odvoz komunálního  odpadu zařizuje úřad městyse jednotlivým vlastníkům nemovitostí po zaplacení svozové známky pro příslušný rok (ceník je součástí vyhlášky a dále dodatku k vyhlášce).

Malé elektrospotřebiče a úsporné žárovky je možné ukládat do kontejnerů umístěných pod schody v budově úřadu městyse (elektrospotřebiče zelený kontejner, žárovky papírová krabice).
Podnikatelé mohou za poplatek s Městysem uzavřít smlouvu na ukládání a odvoz tříděného odpadu.

Velkoobjemový odpad mohou poříčští občané uložit na místě technického dvora v čase:
 

Středa:     07:00 - 17:00 hod., v zimním čase pouze do 16:00 hod.

Každá 1. Sobota v měsící:    09:00 - 11:00 hod.

 

Při jedné návštěvě v jeden den je možné uložit jediný naplněný přívěs za osobní auto. Odvoz většího množství odpadu si musí občané domluvit sami na své náklady u svozové firmy.
Dvakrát do roka zajišťuje Městys odvoz velkých elektrospotřebičů, pneumatik a dalších nebezpečných látek. Elektrospotřebiče je možné po předchozí domluvě umístit v technickém dvoře.

U všech odložených elektrospotřebičů je nutné zanechat všechny součásti včetně el. šňůry. Bez těchto součástí nám firma spotřebiče neodveze.

 

Biologický odpad

Od roku 2014 mají občané Velkého Poříčí možnost odkládat biologický odpad a dřevní hmotu v areálu bývalého koupaliště v „Lokvenčáku“, kde soukromá firma na pronajatém pozemku od Městyse provozuje kompostárnu.

 

PROVOZNÍ doba v roce 2016:

 

Úterý, středa, čtvrtek:  14:00 – 17:00 hod.

Sobota:              08:00 – 12:00 hod.

Je možné zde uložit odpady jako je: tráva, listí, větve, pařezy, kůra, piliny, zbytky rostlin, kompost.

Cena za uložení: občané Velkého Poříčí – ZDARMA (platí za ně Městys) po předložení průkazu totožnosti, ostatní fyzické a právnické osoby dle ceníku firmy.

Poplatky za komunální odpad 2013 Svozový kalendář
Vyhláška č. 2/2015 Vyhláška č. 3/2015
   

Poplatky za komunální odpad 2013

Svozový kalendář

Poplatky za komunální odpad Svozový kalendář
   
Poplatky za komunální odpad 2013 Svozový kalendář
Prohlášení plátce poplatku Termíny svozů separovaného odpadu