Opěrná zídka

21. 11. 2018    Petra Bartlová

fotografie ke článku
 

Na základě připomínek občanů rozhodla Rada městyse o odstranění části opěrné zídky na svahu mezi pomníkem obětem válek a kostelem. Kamenná zeď zde byla postavena v roce 1935, rok po slavnostním odhalení pomníku. Měla oddělit dolní park od horního. K realizaci horního parku (ve stráni) již nikdy nedošlo. Tato zeď tedy nemá s pomníkem nic společného (z kroniky Josefa Lipského 1937). Kameny, z kterých jsou zídky vyzděny se rozpadají a je nutná jejich oprava. Z vybourané části se použijí nerozpraskané kameny pro opravu zbylé opěrné zídky za pomníkem. Terén po odstraněných částech bude upraven zeminou, aby sloužil pro bezpečné sáňkování a pekáčování. Josef Vondra, stavební technik městyse.