Přerušení dodávek vody

11. 9. 2017    Antonín Šimek

V období od 11. 9. do 31. 10. 2017 bude investor VAK Náchod provádět rekonstrukci vodovodu v oblasti od staré školy po čp. 394 – Ducháčovi v ul. Na Kopci. Bude docházet k přerušování dodávek vody. S dotazy se obracejte na dodavatele stavby – MATEX H. Králové nebo na dispečink společnosti VAK.