Informace o odpadech

15. 5. 2017    Antonín Šimek

Od května letošního roku jsme zpřísnili podmínky pro ukládání odpadu v technickém dvoře, hlavně toho velkoobjemového. Obsluha dvora pečlivě kontroluje přivezený odpad, totožnost občana, zaplacení poplatku za komunální odpad a četnost přivezení odpadu. Nemůže se nyní stát, že technický dvůr využijí cizí občané.

Informace o odpadech

Od května letošního roku jsme zpřísnili podmínky pro ukládání odpadu v technickém dvoře, hlavně toho velkoobjemového. Obsluha dvora pečlivě kontroluje přivezený odpad, totožnost občana, zaplacení poplatku za komunální odpad a četnost přivezení odpadu. Nemůže se nyní stát, že technický dvůr využijí cizí občané.

Obsluha se hlavně zaměřuje na druh odpadu. Jestli jde skutečně o „velkoobjemový“, který se nevejde do popelnice, zda nelze přivezený odpad dále separovat – plasty, papír, kov. Po kontrole si mnohdy musí občan V. Poříčí něco odvézt zpět domů a naplnit si svoji popelnici.

Také pneumatiky již nelze odložit. Sběrná místa pneumatik firmy jsou nejblíže v Náchodě. Odevzdání je zdarma. Městys musí za likvidaci pneumatik platit.

K přísnosti a zavedení pravidel nás vedou neúměrné finanční prostředky, které městys musí platit hlavně za velkoobjemový odpad. Mnozí lidé nechtějí pochopit, že kontejnery na velkoobjemový odpad skutečně slouží pouze pro odpad, který se nevejde do vlastní popelnice. Jestli se mu vše do této vlastní popelnice nevejde, má tyto možnosti. Buď si změní četnost svozu  nebo si může zakoupit jednorázové známky a nechat si vyvézt popelnici mimo stanovený termín. Další možností při velkém množství odpadu,  např. při vyklízení půdy,  je objednat si na své náklady u svozové firmy kontejner.

Dodržování podmínek v odpadovém hospodářství se budeme i v budoucnu hodně věnovat. Snad se nám podaří získat dotaci na vybudování sběrného dvora a budeme moci již brzo zkvalitnit služby        a přehlednost v této oblasti.

Ten, kdo poctivě třídí, nemá problém. Normální je třídit a ten, kdo to nechápe, to brzo pozná na své peněžence. Legislativa je a bude přísná. Děláme to pro naši přírodu, která si to zaslouží.