Dotace

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo Rozhodnutím č. 502017_8_0324 TJ Velké Poříčí, z.s. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017v celkové výši 88 000 Kč.

Účelem dotace je podpora naší tělovýchovné jednoty připravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se ozabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.