Dotace

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo Rozhodnutím č. 502018_2B_1944 TJ Velké Poříčí, z.s. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2018 v celkové výši 223 000 Kč.

Název programu:                   MŮJ KLUB

Název projektu:                      Fotbalová mládež TJ Velké Poříčí v roce 2018

Evidenční číslo projektu:       SPORT-2-B-1221/2018

Účel dotace                            Podpora sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 6 do 23 let, trenérů a realizačního týmu a provoz sportovních zařízení využívaných dětmi a mládeží

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poskytlo Rozhodnutím č. 502017_8_0324 TJ Velké Poříčí, z.s. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky na rok 2017v celkové výši 88 000 Kč.

Účelem dotace je podpora naší tělovýchovné jednoty připravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se ozabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje

 

Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace z dotačního fondu poskytovatele na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem

„Fotbalová mládež v TJ Velké Poříčí“

Poskytovatel:                    Královéhradecký kraj

Příjemce:                            TJ Velké Poříčí, z.s.

Ev. číslo dotace:               18SPTU1-0029  

Výše dotace:                     38 200 Kč