Obecní dům - sál

Městys Velké Poříčí

nabízí podnikatelům, firmám, organizacím pro pořádání akcí – koncertů, besed, přednášek, školení, plesů, zábav, výstav apod. pronájem víceúčelového sálu v Obecním domě ve Velkém Poříčí.

Kapacita sálu je cca 100 - 150 osob (dle uspořádání). Sál je vybaven audiovizuální technikou. Dále je možné využít služeb restaurace.

Mapa sálu

Ceník sálu

Zásady pronájmu víceúčelového sálu Obecního domu

Základní podmínky:

 • Správce budovy p. Karel Havel tel. 776 498 002
 • Všechny prostory Obecního domu jsou nekuřácké
 • Při nájmu společenského sálu možno též využít předsálí (šatna) a  sociální zařízení na chodbě v přízemí
 • Pronájem se sjednává na úřadu městyse (podatelna) tel. 491 482 732
 • Vždy musí být sepsána nájemní smlouva
 • Nájemce je povinen zajistit na akce celodenní (večerní) – koncerty, taneční zábavy apod., kde se zúčastní více lidí požární dohled osobou, která splňuje podmínky zákonu o požární ochraně
 • Platby v hotovosti nebo na účet na základě vystavené faktury
 • Před akcí bude sál nájemci předán správcem objektu a po skončení mu bude předán zpět (na základě Předávacího protokolu)
 • Pro případné nedostatky při zpětném předání může pronajímatel na nájemci požadovat kauci
 • Nájemce je po skončení akce povinen zabezpečit hrubý úklid pronajatých prostor dle instrukcí správce ( prostředky pro úklid budou poskytnuty). Platí i pro subjekty, které jsou osvobozeny od nájmu
 • Občerstvení na sále zajišťuje nájemce restaurace (nutné s ním smluvně zajistit). Je zakázána bez jeho svolení jakákoliv donáška jídla a  pití.
 • V částce za nájem není zahrnuto (v ceníku jako samostatné položky) a)zapůjčení projekční techniky
 • Při stanovení hodinové sazby se rozumí cena za každou započatou hodinu