Mateřské centrum Knoflíček

MATEŘSKÉ CENTRUM KNOFLÍČEK VELKÉ POŘÍČÍ

 

 

Program na měsíc listopad

 

Kde se nachází?

Knoflíček najdete v podkroví nového Obecního domu ve Velkém Poříčí.

Kdy se scházíme?

Knoflíček má pro Vás dveře otevřené každé úterý od 9:30 do 11:00 hodin.

Pro koho naše centrum je?

Knoflíček je pro rodiče s dětmi do tří let. Každého nového člena vítáme. Neostýchejte se a přijďte mezi nás.

Čím se v Knoflíčku bavíme?

Tančíme, cvičíme, zpíváme, recitujeme, malujeme, překonáváme překážkové dráhy a postupně do programu zařazujeme nové činnosti.

Jaké jsou cíle našeho mateřského centra?

  1. Pomáhat maminkám na mateřské dovolené, které se často cítí izolované či společností nedoceněné, navázat kontakt s jinými maminkami a nalézt prostor pro činnost svou i svých dětí. Aktivní rodiče se mohou zapojit do chodu centra (organizací programů a akcí, realizací vlastních nápadů,...)
  2. Umožnit rodičům vzájemně se společensky i neformálně stýkat s ostatními rodičia jejich dětmi, předat vlastní zkušenosti s výchovou ostatním
  3. Nabízet výchovné a vzdělávací aktivity vedoucí k vyplnění volného času rodičůna mateřské dovolené a jejich dětí, navázat nová přátelství, získávat zkušenosti, nápady a podněty pro svou rodinu
  4. Umožnit dětem pobyt v kolektivu ostatních vrstevníků
  5. Spolupracovat s ostatními organizacemi, které pomáhají zabezpečovat cíle centra
  6. Propagovat činnost mateřského centra v místních médiích
  7. Shromažďovat finanční a materiální prostředky pro vytvoření zázemíke své činnosti, na zařízení prostor herny, pro naplňování svých cílů.

Naše mateřské centrum vzniklo teprve v roce 2010, kdy jsme se začali pravidelně scházet v budově fary ve Velkém Poříčí. Odtud jsme poté přestěhovali do současných prostor nového Obecního domu na náměstí. Postupně si tuto místnost zařizujeme, ale jde to pomalu, jelikož centrum funguje jen díky dobrovolným příspěvkům od Městyse
a maminek, a to jak finančních, tak materiálních (koberec, hračky, nočníky, hrníčky, pastelky,...). Naše činnost je dobrovolná a nevýdělečná. Veškeré získané finance používáme na chod centra (vybavení herny, nákup hraček a pomůcek pro naši činnost). Proto budeme rádi za jakýkoli sponzorský příspěvek.

Fotogalerie