Český červený kříž

Charakteristika organizace

Červený kříž je mezinárodní dobrovolnou zdravotnickou organizací, založenou v Ženevě roku 1863 z podnětu J.H.Dunanta (*8.5.1828 , †30.10.1910, švýcarský spisovatel a politik, držitel Nobelovy ceny míru 1901) s cílem pomoci raněným a nemocným vojákům, zajatcům a válkou postiženému obyvatelstvu. V čele je Mezinárodní výbor ČK, nejvyšším orgánem je Mezinárodní konference ČK, konaná jednou za čtyři roky. Stanovuje zásady pro činnost národních společností ČK a vytváří předpoklady pro rozvoj humanitárního práva. ČK inicioval Ženevskou konvenci evropských států o ochraně raněných a nemocných vojáků v době války a o nedotknutelnosti a neutralitě zdravotnického personálu a zařízení. Znakem ČK je červený kříž v bílém poli.  V mírovém období organizuje mezinárodní zdravotní a humanitární pomoc při živelných katastrofách a podporuje mírové soužití.

Československý ČK byl založen v roce 1919, poté zakázán nacisty 1940 a znovu obnoven 1945. V současnosti nese název Český červený kříž (ČČK).

Nadřízeným orgánem je Oblastní spolek ČČK Náchod se sídlem Pražská 1759, Náchod 547 01, IČO: 00426202.

Místní skupina ČČK

Složení výboru + kontakty:

Předsedkyně: Marie Hajná (tel. 491 482 674) email: marie.hajna@volny.cz
Místopředsedkyně: Jaromíra Dědinová (tel. 606 154 637)  
Jednatelka: Libuše Regnerová    
Pokladní: Jitka Polická    
Hospodářka: Miloslava Nyklíčková (tel. 776 643 265)  
Revizorka: Dana Copková    
Členové: Eva Hejnová, Hana Matoušková a Květa Vlčková  

V současné době má místní skupina 71 členů. Roční poplatek činí 200,- Kč (nad 65 let 100,-Kč).

Kde nás najdete:

Klubovna místní skupiny ČČK Velké Poříčí, budova Úřadu městyse,   Náměstí 102, Velké Poříčí 549 32, 2. Patro, č. dveří 309

Mezi naše aktivity patří:

 1. Kroužek mladých zdravotníků (vede Pavlína a Dana Jakoubková)
 2. Zajišťování zdravotnických služeb při sportovních a veřejných akcích
 3. Půjčování zdravotnických pomůcek (viz seznam pomůcek níže)
 4. Pořádání humanitních sbírek
 5. Pořádání velikonočních a předvánočních prodejních výstav s celodenní výukou první pomoci v zdravotnickém koutku
 6. Návštěvy poříčských občanů v domovech důchodců
 7. Podpora dárcovství krve
 8. Spoluúčast na pořádání rekondičních pobytů a hasičsko-záchranářského tábora.

Z dotačního programu jsme prostřednictvím nadřízeného orgánu OS ČČK v Náchodě obdrželi finanční podporu na celoroční činnost organizací pracujících s dětmi a mládeží s regionální působností na nákup resuscitačního modelu pro výuku první pomoci ve výši 6 200,-Kč. Tento projekt je podporován Královéhradeckým krajem (č. programu 12SMR04).

Aktuality

 • zajištění zdravotnických služeb na fotbalových utkáních na hřišti ve Velkém Poříčí – podzimní část.
 • sobota 1. 9. 2012 – zdrav. Služba + vlastní program na Farním dnu u kostela ve Velkém Poříčí
 • od září v klubovně Obecního domu pravidelný zdravotnický kroužek (pátek), email: paja.jakoubkova@seznam.cz tel. 491 482 478

Příloha č. 1

Seznam pomůcek:

Pomůcka Půjčovné Kč/den
Vozík pojízdný skládací (nový) 4,-
Vozík pojízdný skládací (starší) 2,-
Vozík pojízdný pevný (starší) 2,-
Toaletní židle 2,-
Toaletní židle pojízdná 4,-
Sedátko do vany 1,-
Toaletní nástavec 2,-
Mísa podložní 1,-
Láhev pánská (bažant) 1,-
Podložní nafukovací kolo 1,-
Chodítko – tříkolka 2,-
Chodítko – čtyřkolka 2,-
Vysoké chodítko 4,-
Hůl vycházková 1,-
Molitanový trojúhelník 1,-
Berle 1,-

Pomůcky půjčujeme na dobu 3 měsíců. Při vrácení poškozené pomůcky vypůjčitel uhradí opravu.  Zapůjčení a vrácení pomůcek je možné u p. Nyklíčkové M., tel. 776 643 265, 491 482 296 (obchod potravin na náměstí , čp. 256)