Český červený kříž

Charakteristika organizace

Červený kříž je mezinárodní dobrovolnou zdravotnickou organizací založenou v Ženevě roku 1863 z podnětu J. H. Dunanta (*8. 5. 1828, +30. 10. 1910, švýcarský spisovatel a politik, držitel Nobelovy ceny míru z roku 1901) s cílem pomoci raněným a nemocným vojákům, zajatcům a válkou postiženému obyvatelstvu. V čele je Mezinárodní výbor ČK, nejvyšším orgánem je Mezinárodní konference ČK konaná jednou za čtyři roky. Stanovuje zásady pro činnost národních společností ČK a vytváří předpoklady pro rozvoj humanitárního práva. ČK inicioval Ženevskou konvenci evropských států o ochraně raněných a nemocných vojáků v době války a o nedotknutelnosti a neutralitě zdravotnického personálu a zařízení. Znakem ČK je červený kříž v bílém poli. V mírovém období organizuje mezinárodní zdravotní a humanitární pomoc při živelných katastrofách a podporuje mírové soužití.

Československý ČK byl založen v roce 1919, poté zakázán nacisty 1940 a zvonu obnoven 1945. V současnosti nese název Český červený kříž (ČČK).

Nadřízeným orgánem je Oblastní spolek ČČK Náchod se sídlem Pražská 1759, Náchod 547 01, IČO: 00426202.

Místní skupina ČČK

Složení výboru + kontakty:

Předsedkyně: Marie Hajná 491 482 674, 775 442 797 email: marie.hajna@volny.cz
Místopředsedkyně: Jaromíra Dědinová 606 154 637  
Jednatelka: Květa Vlčková 604 465 071  
Pokladní: Dana Jakoubková 606 616 375  
Hospodářka: Jana Bartoňová 608 127 719  
Revizorky: Dana Copková 724 038 090  
  Jitka Polická 608 476 794  
Členové: Eva Hejnová 731 768 149  
  Martina Svobodová 602 303 439  

V současné době má místní skupina 59 členů. Roční poplatek činí 200 Kč (nad 65 let 100 Kč).

Kde nás najdete:

Klubovna místní skupiny ČČK Velké Poříčí, budova Obecního domu, Náměstí 102, Velké Poříčí 549 32, 2. patro, č. dveří 309.

Mezi naše aktivity patří:

 1. Kroužek mladých zdravotníků
  a. Kroužek mladách zdravotníků Velké Poříčí vede Pavlína a Zuzana Jakoubková
  b. Kroužek mladých zdravotníků Žďárky vede Alena Urbanová (tel. 721 471 663)
 2. Zajišťování zdravotnických služeb při sportovních a veřejných akcích a fotbalových utkáních
 3. Půjčování zdravotnických pomůcek (viz seznam pomůcek níže)
 4. Pořádání humanitárních sbírek
 5. Pořádání velikonočních a předvánočních prodejních výstav s celodenní výukou první pomoci ve zdravotnickém koutku
 6. Návštěvy poříčských občanů v domovech důchodců
 7. Podpora dárcovství krve
 8. Spoluúčast na pořádání hasičsko-záchranářského tábora (2 týdenní), OSKO Náchod (Okresní studijní středisko – 1 týdenní) a 1 týdenních rekondičních pobytů.
 9. Účast na zdravotnických soutěžích od nejmladších kategorií až po vedoucí místní až republikové
 10. Pořádání přednášek a výuky 1. pomoci

 

Aktuality

Zajištění zdravotnických služeb na fotbalových utkáních na hřišti ve Velkém Poříčí a při sportovních a veřejných akcích – mnohdy i mimo Velké Poříčí.

Pravidelný zdravotnický kroužek v klubovně v Obecním domě (pátek), email: paja.jakoubkova@seznam.cz, zdravotka-vp@seznam.cz, Jakoubková Zuzana: 730 981 994

 

Příloha č. 1

Seznam pomůcek:

Pomůcka Půjčovné Kč/den
Vozík pojízdný skládací (nový) 4,-
Vozík pojízdný skládací (starší) 2,-
Vozík pojízdný pevný (starší) 2,-
Toaletní židle 2,-
Toaletní židle pojízdná 4,-
Sedátko do vany a na vanu 1,-
Stolička do sprchového koutu 1,-
Antidekuba (chlupatá měkká podložka do lůžka (60 x 60 cm) 1,-
Rotoped elektrický 2,-
Toaletní nástavec 2,-
Mísa podložní 1,-
Láhev pánská (bažant) 1,-
Podložní nafukovací kolo 1,-
Chodítko – tříkolka 2,-
Chodítko – čtyřkolka 2,-
Vysoké chodítko 4,-
Hůl vycházková, francouzské hole 2 ks 1,-
Molitanový trojúhelník 1,-
Berle 2 ks 1,-

Pomůcky půjčujeme na dobu 3 měsíců. Při vrácení poškozené pomůcky vypůjčitel uhradí opravu. Zapůjčení a vrácení pomůcek je možné po tel. domluvě s hospodářkou Janou Bartoňovou na tel.: 608 127 719, bytem Velké Poříčí, Náměstí 363.