Zastupitelstvo městyse

Ing. Josef Král
kral@velkeporici.cz
 
Mgr. Nataša Šancová
sancova@velkeporici.cz
 
Mgr. Rudolf Volhejn
volhejn@velkeporici.cz
 
 
Miloš Drapač
drapac@velkeporici.cz
 
Ing. Antonín Krmaš
krmas@velkeporici.cz
 
Radka Nováková
novakova@velkeporici.cz
 
Jan Pašťálka
novakova@velkeporici.cz
 
Ivana Mitysková
mityskova@velkeporici.cz
 
Ing. Roman Fiedler
fiedler@velkeporici.cz
 
 
Mgr. Pavel Lokvenc
lokvenc@velkeporici.cz
 
Jiří Vítek
vitek@velkeporici.cz
 
Jaroslav Rubeš
rubes@velkeporici.cz
 
Václav Cvejn
cvejn@velkeporici.cz
 
Martin Vlček
vlcek@velkeporici.cz
 
Jan Prouza
prouza@velkeporici.cz