Koncept ulice Krausova

Stavební úpravy ulice Krausova

V návaznosti na úpravu křižovatky ulic Náchodská a Krausova,  v lokalitě „Růžek“ je připravována projektová dokumentace stavebních úprav Krausovy ulice od lékárny po řadové garáže za mateřskou školou. První koncept navrhovaných úprav byl projektantem představen a projednán s veřejností 12. ledna 2015 na sále Obecního domu. Na základě podmětů od spoluobčanů, zadala Rada městyse provedení úprav konceptu, zejména umístění chodníku od autobusové zastávky až k Mateřské škole.

V listopadu 2016 byla dokončena dokumentace pro územní řízení, která se skládá ze tří objektů a to rekonstrukce komunikací, nové veřejné osvětlení a úprava vodního toku. Po obdržení Územního rozhodnutí budou projekční práce pokračovat ve stupni pro stavební povolení a provedení stavby.

Podrobně se s navrženým řešením stavebních úprav můžete seznámit zde, případně na Úřadu městyse Velké Poříčí.

 

Josef Vondra, stavební technik městyse