Zametací stroj

Zametací stroj pro městys Velké Poříčí

 

Nákup zametacího stroje pro snížení prašnosti na místních komunikacích v rámci Operačního programu Životní prostředí - CZ.1.02/2.1.00/14.26330 Zametací stroj pro městys Velké Poříčí.

O podání žádosti o dotační prostředky na nákup zametacího stroje rozhodla Rada městyse Velké Poříčí na svém zasedání 14. 4. 2014.

Projekční a administrativní činnost při přípravě a realizaci projektu zajišťuje společnost Východočeská rozvojová s.r.o., IČ 28771044, Sadová 1539, Nové Město nad Metují.

V dubnu a květnu 2014 byla společností EMPLA AG s.r.o., IČ 25996240, Za Škodovkou 305, Hradec Králové vypracována studie proveditelnosti – projekt snížení prašnosti v městysi Velkém Poříčí.

Žádost o poskytnutí podpory byla odeslána na SFŽP dne 30. 5. 2014.

Dne 9. 7. 2014 jsme obdrželi Akceptaci podané žádosti a výzvu SFŽP k vyjmutí naší žádosti ze zásobníku projektů již v roce 2014 v případě, že budeme schopni dodat podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 15. 10. 2014.

V měsíci srpnu a září 2014 proběhlo výběrové řízení na dodavatele čistícího stroje. Nejvýhodnější nabídku stroje dle požadovaných parametrů podala společnost MERKURIA – ARTES a.s., IČ 15062465, Severní 971/19, Hradec Králové, která nabídla dodávku čistícího stroje CITY RANGER 3500 dánského výrobce Nilfisk.

Dne 3. 11. 2014 jsme obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí.

Dne 13. 11. 2014 byla dodáním a převzetím stroje ukončena fyzická realizace projektu.

Náklady na nákup zametacího stroje jsou 3. 052. 817,- Kč. Ze zdrojů Evropské unie bude proplaceno 85 %, ze státního rozpočtu 5 %, příspěvek městyse Velké Poříčí činí 305. 283,- Kč.

Z plánu ročního využití čistícího stroje, který vychází ze studie proveditelnosti podaného projektu vyplývají následující hodnoty. Délka všech komunikací ve Velkém Poříčí, které bude stroj obsluhovat je spočítána na 22 km. Frekvence čištění je naplánována v rozsahu 1 až 24 čištění ročně po dobu cca 7 měsíců. Délka čištěných úseků komunikací je naplánována na 404 km/rok. Samotné čištění bude samozřejmě prováděno v obou směrech a celkové délka ročního čištění pak tedy činí 808 km.

 

Josef Vondra, stavební technik městyse

Galerie