Varovný systém

Protipovodňová opatření městyse Velké Poříčí a obce Česká Metuje

V říjnu 2013 byla dokončena první část akce „Protipovodňová opatření městyse Velké Poříčí a obce Česká Metuje“ a to výstavba varovného vyrozumívacího systému obyvatelstva, kterou provedla firma Tomáš Mikula, Obora III 168/2, Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou. Na obecních úřadech bylo nainstalováno samostatné vysílací a řídící stanoviště, z něhož je signál šířen bezdrátovou technologií do 47 míst ve Velkém Poříčí a 13 míst v České Metuji vybavených reproduktory. Na budovách obou úřadů jsou umístěny informační panely sloužící k varování osob s poruchou sluchu a dále sloužící k předávání důležitých informací. Systém může být doplněn domácím přijímačem, určeným pro příjem bezdrátového rozhlasu. Vyměněny jsou také elektronické výstražné sirény umožňující reprodukovat verbální informace. Pro měření množství srážek je systém doplněn srážkoměry, vždy po jednom v každé obci. V České Metuji je umístěna ultrazvuková sonda a limnigrafická lať pro měření stavu hladiny v řece Metuji.

Bezdrátového rozhlas slouží především jako varovný informační systém v případě nebezpečí jako jsou povodně, dále např. chemické nebezpečí a podobné informace. Celý systém je napojen na Integrovaný záchranný systém, to znamená, že Vás prostřednictvím tohoto rozhlasu mohou varovat či informovat přímo oni bez našeho zásahu. Každou první středu v měsíci ve 12.00 hodin bude probíhat zkouška funkčnosti zařízení. Rozhlas Vás bude také informovat o přerušení dodávek energií a vody.

V prosinci 2013bylo dokončeno vypracování digitálních povodňového plánu, které provedla firma ENVIPARTNER, s.r.o., Vídeňská 55, Brno. Digitální povodňový plán byl zpracován zvlášť pro každou obec v souladu s metodikou MŽP a jsou napojeny na digitální plán ČR a Povodňový informační systém POVIS. Zpracovaný dPP je přístupný na webových stránkách obcí.

Zde naleznete údaje z vybudovaných zařízení a systémů:

 

Josef Vondra, stavební technik městyse

Galerie