Sběrný dvůr

 

Výstavba sběrného dvora v městyse Velké Poříčí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí v rámci projektu č. CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003053

Předmětem podpory je výstavba a vybavení sběrného dvora, který bude sloužit ke sběru a třídění odpadů vzniklých na území městysu a to včetně odpadů nebezpečných. Městys tak nabídne svým občanům kvalitní službu a možnost, jak nakládat s odpady z domácností v souladu se základními zásadami ochrany životního prostředí.

V rámci uvedené akce bude provedena výstavba zpevněné plochy napojená sjezdem na místní komunikaci, výstavba betonového a drátěného oplocení včetně vjezdových bran, výstavba ocelového přístřešku pro kontejnery, osazení přejezdové váhy, instalace osvětlení, elektronického zabezpečení včetně kamerového systému. Vybudovaný sběrný dvůr bude vybaven příslušnými kontejnery na sběr, ukládání a třídění odpadů, pro manipulaci bude mimo drobnou techniku dodán kontejnerový nosič za traktor.

Celkové způsobilé výdaje: 6. 152. 529,- Kč *
Dotace EU: 5. 229. 650,- Kč (85%) *
Příspěvek příjemce podpory:   922. 879,- Kč (15%) *
*(dle registračního listu o poskytnutí dotace)  
   
Datum zahájení realizace projektu:  21. 12. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 30.  6. 2018
Řídící orgán:       Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace:   Městys Velké Poříčí
Projektant stavební části: Ing. Radek Vala, Brno
Projektant provozní části a administrace dotace: ENVIPARTNER, s.r.o., Brno
Dodavatel stavební části projektu: CES-EKO s.r.o., Velké Poříčí
Dodavatel vybavení a příslušenství: JRK BioWaste Management s.r.o., Praha 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josef Vondra, stavební technik městyse