Regenerace zeleně

Regenerace zeleně ve Velkém Poříčí

V měsíci říjnu byla dokončena akce „Regenerace zeleně ve Velkém Poříčí“, kterou realizovala firma Okrasné zahrady arboristika, s.r.o. Žďárky.

Projekt regenerace zeleně je finančně podpořen z Operačního programu Životní prostředí Státním fondem životního prostředí ČR a Evropskou unií v rámci Fondu soudržnosti.

Regenerace zeleně proběhla na ploše 2,042 hektarů. Bylo vysazeno 663 kusů dřevin a 122 vzrostlých stromů bylo ošetřeno. Týkala se parku mateřské školy, lokality pod kostelem u památníku a součástí akce bylo i ošetření poříčské památné lípy.
Největších změn se dočkal park v areálu Mateřské školy. Po odstranění keřů a ošetření prostoru zemní frézou byl založen nový trávník. Opraven byl také plot okolo celého areálu.

O nově vzniklé parkové úpravy a vysazenou zeleň nyní musíme řádně pečovat, k čemuž nás i zavazují podmínky použitého dotačního programu. Udržitelnost projektu bude sledována po dobu 10 ti let. Zastupitelstvo městyse rozhodlo na svém říjnovém zasedání o uzavření smlouvy s realizační firmou na provádění pravidelné péče. 

 

Josef Vondra stavební technik městyse

 

Galerie