Hřiště pro in-line bruslení ve Velkém Poříčí

 

Hřiště pro in-line bruslení ve Velkém Poříčí

 

Pořízení hřiště pro in-line bruslení v rámci podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ 117D815003362.


Žádost o dotační podporu této akce byla zpracována a odeslána 13. února 2015.


Administrativní činnost při přípravě a realizaci projektu zajišťuje společnost Východočeská rozvojová s.r.o., IČ 28771044, Sadová 1539, Nové Město nad Metují.


V měsíci květnu jsme obdrželi registrační list akce – potvrzení přidělení dotačních prostředků.


V měsíci červnu byla Ing. Jiřím Urbanem, ČKAIT – 0601554, Dobrošov 66, vypracována dokumentace pro montáž hřiště a výběr dodavatele.


V měsíci červenci bylo vypsáno příslušné výběrové řízení na dodavatele hřiště. Nejvýhodnější nabídku podala společnost STILMAT s.r.o., IČ 48170496, Orlická 1102, Žamberk.


V měsíci srpnu jsme odeslali na Ministerstvo pro místní rozvoj požadované dokumenty pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Toto jsme obdrželi 28. srpna 2015.


Od 7. října 2015 proběhla montáž in-line hřiště na místě nevyužívané asfaltové plochy u hasičské zbrojnice. V průběhu měsíce října 2015 bylo hřiště předáno veřejnosti k užívání.


Náklady na pořízení nového sportoviště jsou dle Smlouvy o dílo 764. 783,88 Kč včetně DPH. Ze státního rozpočtu jsme obdrželi na tuto investici příspěvek ve výši 400. 000,- Kč.


Josef Vondra, stavební technik městyse

Galerie